Kestvusratsutamine Eestis

Kestvusratsutamise hetkeolukord Eestis

Käesoleval ajal on Eestis ca 50 aktiivselt võistlevat paari (ERL edetabel 2012), lisaks neile veel ca 20 paari, kes osalevad kalenderplaani välistel võistlustel (tutvumisklassid). Aastas korraldatakse 6-8 rahvuslikku võistlust, s.h meistrivõistlused ponidele, juunioridele, noortele ja seenioridele. Järjest kasvavat populaarsust koguvad nn tutvumisklassid (ca 20-30 km). Tutvumisklassis on võimalik saada aimu kestvusratsutamisest kui ratsaspordialast. Järjest enam liigutakse sealt edasi kõrgematele raskusastmetele. Olgu märgitud, et kestvusratsutamises on kvalifitseerumise tingimused küllaltki karmid. Tegemist on ratsaspordialaga mis esitab tõsiseid väljakutseid nii ratsaniku kui hobuse füüsisele. Ettevalmistus 160km distantsiks võtab aastaid. Selleks, et kvalifitseeruda CEI 1* võistlusele ehk madalamaile tasemele tuleb eelnevalt läbid viis rahvuslikku võistlust etteantud distantsidel ja kiirustel.

Vaatamata eeltoodule on Eesti kestvusratsutajad  aktiivsed osalema FEI võistlustel.  FEI edetabelist võib leida 11 ratsanikku, kes lõpetanud edukalt sõidu CEI 1*-4* tasemel.

kestvus2

Põhilisteks valupunktideks spordiala arengul Eestis on noorte sportlaste vähene pealekasv. Seda süvendab veelgi kestvusratsutamise treenerite puudus ning  kindlasti ka noorte endi vähene motiveeritus. Kestvushobuse ettevalmistus võtab aega pikki aastaid, tihti ei jõuta seda ära oodata  ning loobutakse juba varakult.

Samuti pärsib ala arengut (eriti noorte hulgas) selleks ratsaspordialaks sobivate hobuste puudus.  On selge, et ainult ühte hobust kasutades on väga raske püstitatud eesmärkideni jõuda. See peab olema väga teadlik kalkuleerimine ning seega jõuame teemaga taas treenerite ehk siis nende puudumise juurde. Hetkel on Eestis tegevad ca 2-3 talli, kus toimuvad regulaarsed kestvusratsutamise treeningud. Ala jätkusuutlikuse seisukohalt on seda äärmiselt vähe.

Lähimate aastate saavutusspordi eesmärkideks on:

  • 2014.a. juunioride EM Itaalias, kuhu loodetavasti kvalifitseerub min 1 ja max 3 võistluspaari;
  • 2014.a. WEG, kus loodame näha vähemalt 2 võistluspaari.
  • 2016.a. MM Abu Dhabis.

Eesti ratsaspordis peaks  kestvusratsutamine omama väga tähtsat rolli-on see ju ratsaspordiala kus meie sportlased on esindatud olnud (ja on ka edaspidi) mitmetel mainekatel tiitlivõistlustel. Läbi „ higi, töö ja pisarate“ püüeldakse selle poole ka edaspidi.

Translate »