Haanjamaa 2015

Haanjamaa 2015

Haanjamaa 2015 Lahtised Eesti Meistrivõistlused

Kurgjärvel 22.-24. mail

Haanjamaa võistlus toimub Eestis Võrumaal Kurgjärvel üheteistkümnendat korda! Esimesed viis aastat olid Kurgjärvel Eesti Meistrivõistlused ja viiel eelmisel lisaks FEI kalendri kestvusvõistlused. 2013. aastal peeti siin ka avatud Põhja-ja Baltimaade Meistrivõistlused.

Kavas on CEI 3*, CEI 2*, CEI-J-YR 2*120 km, CEI 1*, CEI-J-YR 1*80 km, Eesti MV 120 km ja rahvuslik klass 80 km. Võistlejaid ootame lisaks eestlastele Soomest, Leedust, Poolast, Venemaalt ja ehk veel mõnest riigist. Võistluse sponsor on hobusesööda firma Havens, laevafirma DFDS Seaways, kes aitab kohale Skandinaavia ratsutajad ja hobused,  Sadulaauto, Podium ja Le Parade .

Ajavõtusüsteemi eest vastutab Harald Grinschgl www.endurance-timing.info.

Võistluspaik asub Kurgjärve spordibaasis, mida saame kasutada ajal, kui laagreid parajasti ei toimu.

Elamine ja toitlustamine toimuvad võistluspaigas. Inimestele leidub erineva hinna ja mugavustasemega tubasid alates askeetlikest kuni mugavateni.

Hobuste jaoks tuuakse kohale ajutised talliboksid. Allapanuks on turvas. Võimalik on teha hobustele väikseid kopleid.

Haanjamaa 2015 Estonian Open

May 22.-24. Kurgjärve

Haanjamaa competition will be held for the 11th time at Kurgjärve, Võrumaa! For the first five years, the Estonian Championship was held at Kurgjärve, and for the next five years it was additionally a FEI calendar competition. In 2013, the event was also the Nordic-Baltic Open Championship.

This year’s competition includes CEI 3*, CEI 2*, CEI-J-YR 2*120 km, CEI 1*, CEI-J-YR 1*80 km, Estonian Championship 120 km and national class 80 km. In addition to competitors from Estonia, we also expect riders and horses from Finland, Lithuania, Poland, Russia, and possibly a few other countries as well. The sponsors include horse feed producer Havens, DFDS Seaways, who will help transport horses and riders from Scandinavia, Sadulaauto, Podium and Le Parade.

The timing system is courtesy of Harald Grinschgl www.endurance-timing.info.

The competition will take place at Kurgjärve Sports base at a time when no other sports camps are held.

Accommodation and meals are at the competition site. Different accommodation options are available.

Temporary stalls with turf litter will be available for horses. Small paddocks can be made for horses.

Translate »